Disclamer

Deze website www.rodiverhuur.nl is eigendom van Rodi Verhuur. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciëel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rodi Verhuur.

 
Aan deze website heeft RoDi Verhuur samen met haar webbouwer RentPro. veel aandacht besteed. De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Hiervoor kan Rodi Verhuur, als eigenaar van de website www.rodiverhuur.nl, niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.
 
Rodi Verhuur behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.
 
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.