Thermosketel groot

Voor het warm of koel houden van dranken.
Handig tappen door middel van tapkraantje.

€ 10,00